Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Зорянської сільської ради «Про встановлення тарифу на послуги водопостачання та вивезення твердих побутових відходів які надає Комунальне підприємство «Зорянський сількомунгосп»»

Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Зорянської сільської  ради «Про встановлення тарифу на послуги водопостачання та вивезення твердих побутових відходів які надає Комунальне підприємство «Зорянський сількомунгосп»»

Даний проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу до нього розміщений на офіційному Веб-сайті Зорянської сільської ради (zorya.odessa.gov.ua) з метою обговорення.

Проект рішення розроблено у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання та вивезення твердих побутових відходів, які надає  Комунальне підприємство «Зорянський сількомунгосп» та з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу будуть прийматись у письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, інформаційно-дорадчих органів  протягом місяця з дня опублікування проекту рішення на поштову адресу розробника.

Розробником цього документу виступає виконавчий комітет Зорянської сільської ради, до якого просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою : 68251 Одеська обл., Саратський район, с. Зоря, вул. Троїцька 159, тел. 2-11-39.

 Зорянський сільський голова                                                                                     В.Д. Райчева

 

 

ПРОЕКТ

ЗОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

САРАТСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про встановлення тарифу на послуги водопостачання

та вивезення твердих побутових відходів які надає Комунальне

підприємство «Зорянський сількомунгосп»

Відповідно до пп.2 розділу А ч.1 ст.28, ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 ч.1 ст.7, п.2 ч.1 ст.14, ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з наступними змінами, у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання та з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, на підставі звернення Комунального підприємства «Зорянський сількомунгосп» (далі по тексту – КП «Зорянський сількомунгосп»), виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Встановити КП «Зорянський сількомунгосп», з урахуванням економічного обґрунтування тарифів, з 01.05.2017 року тарифи на послуги водопостачання:

– для населення – 15 грн. за 1м3 (по лічильнику);

– для населення – 30  грн. з однієї людини (без лічильника);

– для бюджетних установ – 15 грн. за 1м3;

-для бюджетних установ – 30  грн. з одного працюючого (без лічильника);

– для інших підприємств, установ та організацій – 15 грн. за 1м3;

– для інших підприємств, установ та організацій – 30  грн. з одного працюючого (без лічильника).

На вивезення побутових відходів:

– для населення – 10 грн. з одного будинку;

Вартість одного замовлення трактора на вивіз твердих відходів:

– для населення, підприємств, установ та організацій – 195,00 грн. за один причіп;

2. Запропонувати всім споживачам водопостачання встановити лічильники обліку споживання води.

3. Рішення позачергової третьої сесії сьомого скликання Зорянської сільської ради від 04.12.2015 року № 22-VІІ «Про затвердження тарифів з вивезення побутових відходів Комунальним підприємством «Зорянський сількомунгосп»», рішення тридцять восьмої сесії шостого скликання від 02.10.2014 № 524-VІ «Про затвердження тарифів на водопостачання по Зорянській сільській раді» вважати такими, що втратили чинність.

4. Дане рішення набирає чинності  з дня  його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова виконкому                                                                                                               В.Д. Райчева

 

29 березня 2017 року

№10

 АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення  «Про встановлення тарифу на послуги водопостачання та вивезення твердих побутових відходів які надає Комунальне підприємство «Зорянський сіль комунгосп»

 Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на  виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Зорянської сільської  ради «Про встановлення тарифу на послуги водопостачання та вивезення твердих побутових відходів які надає Комунальне підприємство «Зорянський сількомунгосп»»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом правового егулювання

На даний час послуги, які надає Комунальне підприємство «Зорянський сількомунгосп» є збитковими, що зумовлює погіршення його фінансового стану.

Збиткова діяльність, пов’язана з невідповідністю тарифів тим витратам, які фактично несе підприємство. За період з 02.10.2014 року по даний час неодноразово відбувалось підвищення цін на енергоносії та матеріально-технічні ресурси, збільшувалася мінімальна заробітна плата. На даний час тарифи на водопостачання та вивіз побутових відходів нижчі від витрат на їх виробництво.

Збиткова діяльність підприємства призводить до зменшення його фінансових  ресурсів. Застаріла технічна база вимагає проведення обсягів ремонтних робіт, а джерело фінансування заходів, які підприємство повинно спрямовувати на зміцнення матеріально-технічної бази, відсутнє.

Таким чином, діючі тарифи послуг з водопостачання та вивіз побутових відходів вже не можуть виконувати свого економічного призначення і повертати підприємству  кошти, затрачені на виробництво.

ІІ. Мета державного регулювання  тарифів на послуги

Метою даного регуляторного акту є :

– встановлення економічно обґрунтованих тарифів на комунальні послуги з водопостачання;

– поліпшення фінансового стану Комунальним підприємством «Зорянський сількомунгосп», що дасть можливість забезпечити своєчасний і якісний ремонт та обслуговування мереж водопостачання;

– належне забезпечення споживачів життєво необхідними послугами з водопостачання.

ІІІ. Роз’яснення  проблеми

Необхідність впорядкування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення,  що надає Комунальне підприємство «Зорянський сількомунгосп», зумовлена впливом ряду факторів:

– зростання собівартості послуг водопостачання та вивіз побутових відходів за рахунок збільшення витрат на матеріальні ресурси, розрахунок яких для включення у тарифи відбувається за поточними цінами, що не дозволяє враховувати інфляційні процеси;

– збільшення законодавчо-встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

– зростання  розміру податків і зборів та інших обов’язкових платежів.

ІV. Опис механізмів і заходів, які  забезпечать розв’язання визначеної   проблеми шляхом прийняття  запропонованого регуляторного акту

Тарифи на  послуги  водопостачання та вивіз побутових відходів сформовані у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з наступними змінами.

V. Альтернативні способи досягнення цілей регулювання

Можливий такий:

  1. відшкодування сільським бюджетом збитків, пов’язаних із невідповідністю тарифів на послуги з водопостачання економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво та реалізацію;
  2. встановлення нових тарифів на послуги з водопостачання, які відповідають економічно обґрунтованим витратам на виробництво цих послуг:

VІ. Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених  заходів.

Впорядкування тарифів на послуги водопостачання та вивіз побутових відходів забезпечать:

– вироблення гнучкої й ефективної тарифної політики у сфері комунального господарства, можливість подальшого   розвитку підприємства;

– за умов беззбиткової діяльності, підприємство буде в змозі вчасно  і в повному обсязі розраховуватися за отримані товари, роботи, послуги з сторонніми організаціями, своєчасно виплачувати заробітну плату своїм працівникам, підвищити якість надання послуг з водопостачання та вивозу побутових відходів.

VІІ. Строк дії рішення

Рішення є регуляторним актом, який діє на певні категорії споживачів комунальних послуг з водопостачання є загальнообов’язковим до застосування на території Зорянської сільської ради, та строк дії якого не визначено.

VІІІ. Показники результативності регуляторного акту

Результативність рішення буде проводитися за допомогою порівняння числових показників: доходи, середній тариф; витрати, собівартість; фінансовий результат; сума коштів, сплачених до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів комунальним підприємством; кількість споживачів послуг (населення).

За прогнозом, результативність дії регуляторного акту в наступному:

– беззбиткова діяльність комунального підприємства по забезпеченню водопостачання;

– реалізація плану поточних ремонтів за рахунок власних коштів, які спрямовані, в першу чергу, на зменшення витоків і втрат води, підвищення якості надання послуг та надійності виробничого обладнання.

Формування тарифів виконувалось з урахуванням витрат на здійснення поточних ремонтів та впровадження виробничо-технічних заходів спрямованих на поліпшення систем водопостачання. Для впровадження вибрані тільки ті, які повністю або частково розв’язують проблеми споживачів і одночасно дозволяють підвищити надійність виробничого обладнання.

У відповідності із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта визначається кількістю осіб, що:

– прочитають зазначене рішення в офіційних засобах масової інформації за результатами оприлюднення;

– отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

– отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

ІХ. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження  результативності акта.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде проведена за допомогою періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

На основі наданих звітів буде здійснюватись базове відстеження цього регуляторного акта через рік після його прийняття . Повторне відстеження буде здійснено  не пізніше двох років з дня набрання чинності.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись :

– за допомогою моніторингу цін;

– на підставі подання звіту по результатам виробничо-господарської діяльності підприємства.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Сільський голова                                                                                                                    В.Д. Райчева